Hoş geldiniz! Nasıl yardımcı olabiliriz?

Diş Hekimliğinde Kök Hücre ve PRF

Günümüz diş hekimliğinde popüler konulardan bir tanesi implant uygulamalarında kullanılan kök hücre yöntemleridir.

Diş hekimliğinde kök hücreler iki farklı şekilde uygulanabilir. İlki henüz hayvan deneyleri aşamasındadır ve pratikte kullanılmamaktadır. Dişlerimiz henüz ağızda sürmeden, çene kemiği içinde germ dediğimiz bir yapı iskelesi halinde bulunuyor. Amaç bu germleri kullanmak, diş eksikliği olan bölgeye germleri yerleştirip onları kök hücreler ile aktiflemek ve dişlerin yeniden çıkmasını sağlamaktır. Kulağa hoş gelen bu diş tedavisi yöntemi için çalışmalar halen devam etmektedir ancak ne zaman sonuç alınacağı maalesef ki bilinmemektedir.

Diş hekimliğinde kök hücrelerden faydalanılan diğer alanlar ise diş implantı ve kemik dolgularıdır. Kök hücreler bu alanlarda pratikte kullanılıyor. Bu tedavilerde kök hücrelerin başarıyı arttırdığını birçok bilimsel çalışma destekliyor.

Peki kök hücreler nasıl elde ediliyor ve hangi terimler kök hücreyi ifade ediyor ?

Diş hekimliğinde kök hücreler kanınızdan elde ediliyor. İşlem öncesinde sizden birkaç tüp kan alınıyor, santrifüj cihazlarıyla kanınızdaki kök hücreler ve iyileşmeyi hızlandıran birçok hücre bir arada toplanıyor. Elde edilen bu ürünler için farklı terimler var; PRF, CGF ve PRP. Santrifüj metotlarına göre de farklı ürünler elde ediliyor.

Kök hücre tedavilerini temsil eden terimler: PRF, PRP ve CGF

Bu üçlü arasındaki farklar nedir? Hepsi de kök hücre değil mi?

Üçünün de yapıları birbirine benzer ve aslında 3’ ü de az miktarda kök hücre içeriyor, çünkü kök hücreler kanda diğer hücrelere göre çok az miktarda bulunuyor. PRF, CGF, ve PRP preperatlarının ülkemizde diş hekimliğinde kök hücre veya implant kök hücre diye anılması muhtemelen kök hücre kelimesinin ilgi çekici olmasından. Bu preperatlar aslında kök hücrelerden daha fazla miktarda iyileşme faktörleri, yoğun fibrinojen, trombositler, lökositler ve lenfositler içeriyor. Bu içerik;

 • Daha hızlı iyileşme,
 • Kemik dolgularında daha iyi sonuçlar,
 • Komplike implant vakalarında daha başarılı sonuçlar sağlıyor.

İmplant kök hücre olarak anılan bu üç farklı preperatın birbirinden farkları neler?

İlk olarak PRP den başlayalım. Prp bu preperatların öncüsü. İlk olarak Prp kullanılmaya başlandı. Günümüzde saç eksikliklerinde hala kullanılıyor ve diş hekimliğinde kullanımı oldukça azaldı.

PRF; bu üç preperat içinde bilimsel çalışmalara en fazla konu olan preperat PRF. Tüm dünyada implant camiasında kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Avantajı uygulama kolaylığı ve hiçbir yabancı katkı maddesi içermemesi. PRP de sığır trombini ihtiva eden tüpler kullanılırken, PRF tamamen hastanın kendi kanından elde ediliyor. Bilimsel çalışmalarda, diş implantlarında ve kemik dolgusunda PRP’ ye olan üstünlüğü kanıtlanmış. A Prf, L PRf, İ Prf gibi kendi içinde farklı formları da var.

Üçüncü olarak CGF den bahsedelim. PRF ye oranla daha yeni bir preperat ve uzakdoğu ülkelerinde daha yaygın. Bazı bilimsel çalışmalar CGF’ nin PRF ye oranla daha fazla kök hücre ve büyüme faktörü içerdiğini iddia ediyor fakat bu çalışmaların sayısı az.

Kök hücreler implant tedavisinde ve kemik dolgusunda nasıl kullanılıyor?

Santrifüj ile elde edilen bu ürünler kemik dolgusu ve diş implantı tedavilerine destek için farklı formlarda şekilllendiriliyor, diş implantlarında ve kemik dolgularında kullanılıyor. Standart implant uygulamalarında kök hücre tedavisinin anlamlı olmadığını düşünüyorum ve pratikte uygulamaların bilimsel dayanağı da yok.

Fakat kök hücrelerin komplike implant uygulamalarında ve kemik dolgusunda başarıyı artırdığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış.

Kök hücreler başka hangi diş tedavilerinde kullanılabilir?

 • Diş çekiminin hemen akabinde implant uygulaması ( immediat implant uygulaması),
 • İleri cerrahi teknikler gerektiren implant uygulamaları,
 • Problemli diş çekimlerinden sonra daha iyi bir iyileşme elde etmek için,
 • Kanama riski olan hastaların tedavilerinde,
 • Diş eti hastalıklarının tedavilerinde kullanılabilir.Gün geçtikçe PRF’ nin (ikinci jenerasyon trombosit konsantrasyonu) diş hekimliği ve implant tedavilerinde kullanım alanı çeşitlenmektedir ve çalışmalara devam edilmektedir.Kaynaklar:
  1. Platelets. 2017 Dec;28(8):774-778. doi: 10.1080/09537104.2016.1267338. Epub 2017 Feb 21. Quantification of growth factors in different platelet concentrates. Qiao J1, An N2, Ouyang X3. Author information Department of Periodontology, The First Clinical Division , Peking University School and Hospital of Stomatology , Beijing , China. Department of General Dentistry II , Peking University School and Hospital of Stomatology , Beijing , China. Department of Periodontology , Peking University School and Hospital of Stomatology , Beijing , China.
  1. The 3 R’s for Platelet-Rich Fibrin: A “Super” Tri-Dimensional Biomaterial for Contemporary Naturally-Guided Oro-Maxillo-Facial Soft and Hard Tissue Repair, Reconstruction and Regeneration Consuelo C. Zumarán 1 , Marcelo V. Parra 2 , Sergio A. Olate 2 , Eduardo G. Fernández 3,4 , Francisco T. Muñoz 1,5 and Ziyad S. Haidar 1,5,6,7,* ID 1 BioMAT’X, Facultad de Odontología, Universidad de los Andes, Santiago
  1. PRF as a Barrier Membrane in Guided Bone Regeneration Article in Dentistry today · December 2017 Richard J Miron Nova Southeastern University , Michael Pikos The Ohio State University
  1. Dohan DM, Choukroun J, Diss A, Dohan SL, Do- han AJ, Mouhyi J and Gogly B. Platelet-rich - brin (PRF): a second-generation platelet con- centrate. Part I: technological concepts and evolution. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 101: e37-44
  1. Laurens N, Koolwijk P and de Maat MP. Fibrin structure and wound healing. J Thromb Hae- most 2006; 4: 932-939
  1. Li Q, Pan S, Dangaria SJ, Gopinathan G, Kolokythas A, Chu S, Geng Y, Zhou Y and Luan X. Platelet-rich brin promotes periodontal re- generation and enhances alveolar bone aug- mentation. Biomed Res Int 2013; 2013: 638043.
× WhatsApp