Güler Yüzlü Diş Hekimliği

İmplant

İmplant Nedir?

Koruyucu hekimlik uygulamalarına ve her geçen gün biraz daha gelişmekte olan tıbbi olanaklara rağmen diş kökleri ve periodontal hastalıklar nedeniyle diş kayıpları oluşmaktadır. Bu noktada implantoloji günümüz diş hekimliğinde popüler bir tedavi alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır.

İmplant genel tıp literatüründe, eksik bir organ veya dokunun yerini alan yapılar olarak tanımlanmaktadır. Diş hekimliğinde ise implantlar, kaybedilen dişlerin yerini alacak sabit veya hareketli protezlere desteklik sağlamak amacı ile kemik içine yerleştirilen biyolojik olarak uyumlu, diş kökü benzeri yapılar olarak tanımlanabilir.

İmplant Tedavisinin Anahtarı;

OSSEOİNTEGRASYON canlı kemik dokusu ile titanyum arasında arada herhangi başka bir doku olmadan kurulan bağa verilen isimdir. Osseointegrasyon uygulanan implantın kemiğe tutunması anlamına gelir. Bu biyolojik olay moleküller seviyede cereyan etmektedir. İmplantın iyileşme süresi implant yüzey özelliklerine ve kemik dokusunun durumuna bağlı olarak 1 aydan 6 aya kadar sürede geçekleşmektedir. 

İmplant Uygulaması Öncesinde Hasta Seçimi

Her birey implant tedavisi için uygun aday olmayabilir. Sigara kullanımı, kötü ağız hijyeni, mevcut dişeti hastalıkları implant tedavisinin başarısını azaltan faktörlerdendir. İmplant tedavisinin bir mucize olmadığı,bilinmelidir. Ticari kaygılar gözetilirek her hastaya implant tedavisi önerildiğinde implant tedavileri sonuçları hastalar için hüsranla sonuçlanabilir. Son yıllarda ülkemizde implant uygulamaları çok yaygınlaşmıştır, bununla beraber implantlar da kemik erimeleri, implant iltihaplanması, ağrılı implant kaplamaları gibi sorunlarda yaygınlaşmıştır.

Planlama

Planlama başarının en önemli faktörlerindendir. Planlamada hastanın beklentileri dikkate alınmalı ve mevcut kemik durumunun sağlayabileceği protez imkanları hastaya anlatılmalıdır. Standart implant planlamasının dışında her vakanın kendine özel zorlukları ve hassasiyetleri olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Planlama esnasında:

– Kapsamlı bir anamnez alınmalı,

– Kapsamlı bir ağız içi muayenesi yapılmalı,

– Çeneler kapalı konumdayken interokluzal mesafe kontrol edilmeli,

– Hastanın fiziksel durumu göz önünde bulundurulmalı,

– Uygulama bölgesinin radyografik incelemeleri yapılmalı,

– Uygulama sonrası sonuçlar öngörülmeye çalışılmalıdır.

BAŞARI ve BAŞARISIZLIK

İmplant tedavisinde başarı ve başarısızlığı belirleyen faktörler hasta, hekim ve implant sistemi olarak değerlendirilmelidir. Başarı bu üç faktöre bağlıdır. Yeterince pratik yapmamış ellerde en iyi implant sistemi bile başarısız olabilir. Başarı üçgeninin herhangi bir parçasının yetersiz olması klinik sonuçları olumsuz olarak etkiler. İmplant sonrasında ağız bakımına azami özen gösterilmesi gerekliliğini hastalarımız unutmamalıdır.

Doktor Hakkında

1983 yılı İstanbul doğumludur. İlk öğrenimini Osmaniye Atatürk İlkokulunda, orta öğrenimini sırasıyla Osmaniye Anadolu Lisesi ve Erzurum Fen Lisesinde okudu. Üniversite eğitimine 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yatay geçiş yapmıştır. 5 yıllık eğitimin sonunda 2007 yılında diş hekimi unvanını almış ve aynı yıl yapılan doktora sınavında başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Ağız Diş Çene Hastalıkları Bilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimi boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası kongrede katılımcı olmuş, bilimsel makaleler ve posterler yayınlamıştır. 2011 yılında Finlandiya Okulu Üniversitesi Oral ve Maksillofasial Cerrahi ABD’ da Doku mühendisliği, nadir görülen Odontojenik enfeksiyonlar ve Distraksiyon Osteogenezi konularında eğitim almıştır. 2011 yılı sonunda Doktora eğitimini tamamlayarak Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi dalında uzman doktor olmuştur. Doktora eğitiminin ardından 2012 yılında Çene Cerrahisi Uzmanı olarak Tatvan Askeri Hastanesinde vatani görevini yapmıştır. Dr. Öztürk American Medical Association’’, ‘’Med Oral Patol Oral Cir Bucal’’, ‘’Norsk Oralmedisinsk Selskap’’ aktif üyesidir.

Mesleki ilgi alanları; Oral implantoloji, Oral prekanseröz lezyonlar ve oral kanserler, Ağız hastalıklarıdır. Yüzme, bisiklet ve triathlon sporlarıyla ilgilenmektedir ve ilgili branşlarda lisans sahibidir. Dr. Özgür Öztürk oral implantoloji alanında çok sayıda vaka, invaziv operasyon ve komplikasyon tecrübesine sahiptir.

 

 

Dr. Özgür ÖZTÜRK
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ UZMANI

Doktor Hakkında

1988 yılı Edirne doğumludur. İlk öğrenimini Babaeski Cumhuriyet İlköğretim okulunda, lise öğrenimini Edirne Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlamıştır. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine girmiştir. 2010-2011 yıllarında eğitimini Finlandiya Oulu Üniversitesinde sürdürmüş olup, doktora sınavında başarılı olarak 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimi süresince yayınlanmış uluslararası-ulusal makale ve posterleri bulunmaktadır, çalışmalarına aynı fakültede devam etmektedir.

Mesleki ilgi alanları; Estetik Diş Hekimliği, Tam Seramik Uygulamaları, İmplantüstü Protetik Tedaviler ve Temporamandibular Rahatsızlıklardır.

Dr. Gizem Nur ÖZTÜRK
PROTEZ UZMANI

Doktor Hakkında

1987 yılı Eskişehir doğumlu. 2001-2005 Adnan Menderes Anadolu Lisesi 2005-2010 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- Lisans eğitimi 2010-2013 Genel Diş Hekimliği 2013-2016 Bülent Ecevit Üniversitesi Periodontoloji Bölümü – Uzmanlık Eğitimi

Mesleki İlgi alanları: Mukogingival cerrahi İmplant uygulamaları

Dr. Elif Nihan ATALAY
PERİODONTOLOJİ UZMANI ( DİŞ ETİ HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ)

Doktor Hakkında

1988 Çorlu doğumludur. İstanbul üniversitesi 2011 diş hekimliği fakültesi mezunudur. 2013 yılında doktoraya başlamıştır. Çalışmalarına aynı fakültede devam etmektedir.

İlgi alanları; Estetik diş hekimliği,Temporamandibular eklem rahatsızlıklardır, İmplantüstü protetik tedaviler.

Dt. Ayfer ATAMER
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Doktor Hakkında

1993 yılı Ankara doğumludur. Lise öğrenimini Ankara Hasan Ali Yücal Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlanmıştır. 2011 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine girmiştir. Ayrıca Temel İmplantoloji Konulu Kurs ve Workshop, 4.Genç Edad Kış Sempozyumu, TDB 24.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi sertifikaları mevcuttur.

Mesleki ilgi alanları: Diş dolgusu, kök kanal tedavisi, diş temizliği ve parlatma, estetik restorasyon, pediatrik diş hekimliği.

Dt. Gizem HARMANKAYA
DİŞ HEKİMİ