Güler Yüzlü Diş Hekimliği

İmplant

İmplant Nedir?

Kliniğimizdeki koruyucu hekimlik hizmetlerine ve her geçen gün biraz daha gelişmekte olan tıbbi olanaklara rağmen diş kökleri ve periodontal hastalıklar nedeniyle oluşan diş kayıpları oluşmaktadır. Bu noktada implantoloji günümüz diş hekimliğinde mükemmel bir tedavi alternatifi olarak kendisini kanıtlamıştır.

Canlı olmayan dokuların veya biyomateryallerin canlı organizmaya transferi ve incelenmesi anlamına gelir. İmplant genel tıp literatüründe, eksik bir organ veya dokunun yerini alan yapılar olarak tanımlanmaktadır. Diş hekimliğinde ise implantlar, kaybedilen dişlerin yerini alacak sabit veya hareketli protezlere desteklik sağlamak amacı ile kemik içine yerleştirilen biyolojik olarak uyumlu, biyofonksiyonel apareyler olarak tanımlanmaktadır.

İmplant Tedavisinin Anahtarı: OSSEOİNTEGRASYON

Canlı kemik dokusu ile titanyum arasında arada herhangi baska bir doku olmadan kurulan bağa verilen isimdir.Osseointegrasyon oral implantların başarısının en önemli kriterini oluşturmaktadır. Bu biyolojik olay moleküller seviyede cereyan etmektedir. Kemiğin implant yapısını oluşturan titanyum partiküllerinin içine girmesiyle oluşan, kemik dokusu ile implant yüzeyi arasındaki bağlantıyı ifade eder.

İmplant Uygulaması Öncesinde Hasta Seçimi

İmplant hastalarının psikolojik ve fiziksel yönden implant tedavisi için hazırlanması gerekmektedir. İmplant cerrahisi için kontraendikasyon teşkil eden hastalık durumlarında ve psikolojik yönden tedaviyi tamamlaması zor olan hastalarda implant uygulanmamalıdır. Tedaviye başlamadan karşılaşılabilecek tüm komplikasyonlar, estetik ve fonksiyonel kaygılar hastaya bildirilmelidir.

Planlama

Planlama Tam ve parisyel dişsiz ağızlarda uygulama öncesi planlama başarının en önemli faktörlerindendir. Planlamada hastanın beklentileri dikkate alınmalı ve mevcut kemik durumunun sağlayabileceği protez imkanları hastaya anlatılmalıdır. Standart implant planlamasının dışında her vakanın kendine özel zorlukları ve hassasiyetleri olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Planlama esnasında:

– Kapsamlı bir anamnez alınmalı,

– Kapsamlı bir ağız içi muayenesi yapılmalı,

– Çeneler kapalı konumdayken interokluzal mesafe kontrol edilmeli,

– Hastanın fiziksel durumu göz önünde bulundurulmalı,

– Uygulama bölgesinin radyografik incelemeleri yapılmalı,

– Uygulama sonrası sonuçlar öngörülmeye çalışılmalıdır. İmplantta 

 

BAŞARI ve BAŞARISIZLIK

İmplant tedavisinde başarı ve başarısızlığı belirleyen faktörler hasta, hekim ve implant sistemi olarak değerlendirilmelidir. Başarı bu üç faktöre bağlıdır. Yeterince pratik yapmamış ellerde en iyi implant sistemi bile başarısız olabilir. Başarı üçgeninin herhangi bir parçasının yetersiz olması klinik sonuçları olumsuz olarak etkiler.

Doktor Hakkında

1988 yılı Edirne doğumludur. İlk öğrenimini Babaeski Cumhuriyet İlköğretim okulunda, lise öğrenimini Edirne Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlamıştır. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine girmiştir. 2010-2011 yıllarında eğitimini Finlandiya Oulu Üniversitesinde sürdürmüş olup, doktora sınavında başarılı olarak 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilimdalında doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimi süresince yayınlanmış uluslararası-ulusal makale ve posterleri bulunmaktadır, çalışmalarına aynı fakültede devam etmektedir.

Mesleki ilgi alanları; Estetik Diş Hekimliği, Tam Seramik Uygulamaları, İmplantüstü Protetik Tedaviler ve Temporamandibular Rahatsızlıklardır.

Dt. Gizem Nur ÖZTÜRK
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Doktor Hakkında

1987 yılı Eskişehir doğumlu. 2001-2005 Adnan Menderes Anadolu Lisesi 2005-2010 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- Lisans eğitimi 2010-2013 Genel Diş Hekimliği 2013-2016 Bülent Ecevit Üniversitesi Periodontoloji Bölümü – Uzmanlık Eğitimi Mesleki İlgi alanları Mukogingival cerrahi İmplant uygulamaları

Dr. Elif Nihan ATALAY
PERİODONTOLOJİ UZMANI ( DİŞ ETİ HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ)

Doktor Hakkında

1988 Çorlu doğumludur. İstanbul üniversitesi 2011 diş hekimliği fakültesi mezunudur. 2013 yılında doktoraya başlamıştır. Çalışmalarına aynı fakültede devam etmektedir.

İlgi alanları; Estetik diş hekimliği,Temporamandibular eklem rahatsızlıklardır, İmplantüstü protetik tedaviler.

Dt. Ayfer ATAMER
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Doktor Hakkında

1993 yılı Ankara doğumludur. Lise öğrenimini Ankara Hasan Ali Yücal Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlanmıştır. 2011 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine girmiştir. Ayrıca Temel İmplantoloji Konulu Kurs ve Workshop, 4.Genç Edad Kış Sempozyumu, TDB 24.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi sertifikaları mevcuttur. İlgi alanları diş dolgusu, kök kanal tedavisi, diş temizliği ve parlatma, estetik restorasyon, pediatrik diş hekimliği.

Dt. Gizem HARMANKAYA
DİŞ HEKİMİ