Güler Yüzlü Diş Hekimliği

Endodonti - Kanal ve Dolgu Tedavisi

ENDODONTİ ( Kök kanalı tedavileri)

  Dişin iç kısmında, dişin sert dokularının beslenmesinde görevi olan sinir ve damar paketi ‘’Pulpa’’ ( öz) bulunmaktadır. Öz, dişin üst kısmından başlayıp kök ucuna kadar ilerler. Hastalar arasında dişin siniri olarak bilinen kısım burasıdır. Endodonti anabiilimdalı dişin öz kısmının hastalıklarının tedavisi ile ilgilenir. Dişin ''Öz'' kısmının iltihaplandığında eskiden dişler çekilmekteydi. Ancak günümüz teknolojisinde dişlere uygulanan kanal tedavisi ile artık tek çözüm diş çekimi olmaktan çıkmıştır. Dişin 'Özünün iltihaplandığı durumlarda da kanal tedavileri başarılı olabilmektedir.

Dişin Özü (Pulpa) Nasıl İltihaplanır?

  Derin diş çürükleri, dolgu tedavileri, diş kesimi gibi işlemler; dişte oluşan kırık ve çatlaklar pulpanın iltihaplanmasına yol açabilir. Buna ek olarak dişe gelen darbeler, dişte herhangi bir çatlak ya da çürük olmasa da pulpanın ( diş özünün) iltihaplanmasına ve hasar görmesine yol açabilir. Eğer iltihaplı pulpa tedavi edilmezse şiddetli ağrıya ve abseye neden olur.

Kanal Tedavisi Dişi Nasıl Kurtarır?

Diş hekiminiz dişin kök kanalındaki iltihaplı veya zarar görmüş pulpayı (damar-sinir paketini) çıkarır, dikkatli ve özenli bir şekilde kök kanalları temizlenir ve ince uçlu altler ile diş kök kanalları genişletilir. Sonrasın da genişletme çapına uygun olarak kanallar doldurur.  Kanal tedavisi sonrası dişinize dolgu, porselen kaplama yada post isimli tedaviler yapılabilir. Bütün bu işlemlerden sonra dişiniz  diğer dişler gibi yıllarca szie hizmet edebilir.

Kanal tedavisi sonrasında dişlerin sararması ;

  Kanal tedavisi görmüş dişlerin bir müddet sonra sararması beklenebilecek bir tablodur. Kanal tedavisi yapılırken dişler canlılıklarını yitirmektedir, bir nevi mumyalanmaktadır. Dişler kan dolaşımını ve canlılığını yitirdikleri için sararabilirler. İç beyazlatma yöntemleri ile sararmış dişler yeniden beyazlatılabilir, fakat bu bu tedaviler zaman zaman geri dönüşlü olabilmekte, dişler bir kaç yıl içinde yeniden sararabilmektedir.

Kanal Tedavisinde Başarıyı Artıran Faktörler Nelerdir?

  Kanal tedavisi diş hekimliğinde uygulanan en hassas tedavilerden bir tanesidir. Kök kanalı dezenfeksiyonu, şekillendirilmesi ( genişletilmesi ) ve dolumu titizlikle yapılmalıdır.

Kanal tedavili dişlerin uzun yıllar problem çıkarmaması için kök kanallarının başarılı tedvisinin yanında kök kanalların ve diş özünün ağız ortamından tam bir şekilde izole edilmesi gereklidir. Bunun için kanal tedavili dişlerin iyi restorasyonlara ihtiyaçları vardır. Kanal tedavilerinin hassas tedaviler olduğu unutulmamalı, zaman zaman iyi uygulanmış tedavilerde dahi sorunlar çıkabileceği bilinmelidir.

Son yıllarda kanal tedavisinin başarısını artırmak için teknolojik cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazların kullanımı tedavi süresini kısaltmakta ve güvenilirliğini artırmaktdır.

Apex Locator:  Kanal tedavisi uygulanırken kanal dolgusunun en son noktası olması gereken kök ucunun en dar kısmına ulaşıldığında uyarı veren tıbbi cihazdır. Apex locator ( kök kanalı ucu bulucu) kanal tedavi başarısını attırdığı gibi, röntgen çekimi ihtiyacını da azaltarak hastanın röntgen ışınına daha az maruz kalmasını sağlar.

Kanal tedavisi yapılan dişlerin daha detaylı görüntülenmesini sağlayan bilgisayar destekli radyografi sistemdir.

Endodontik Mikromotor; kanal şekillendirilmesi için özel olarak hazırlanmış yüksek hızda dönen aletlerdir. Diş kanallarının 3 boyutlu şekillendirilmesi yapılabilmektedir. Günümüzde döner aletler yardımı ile kanal tedavileri çok daha hızlı, pratik ve etkin bir şekilde yapılabilmektedir.

Dijital görüntüleme cihazları; bu cihazlar yardımı ile klasik röntgenlere oranla çok daha düşük dozlarda radyasyon ile daha hızlı bir şekilde görüntüler elde edilebilmektedir. Bu sayede kanal tedavilerinde istenen şekilde kök uçlarına kadar eksiksiz dolumlar yapılıp yapılmadığı kolayca anlaşılmış olur. Ayrıca kanal boyu ölçümlerinin kontrolleri kolayca yapılır. 

Doktor Hakkında

1983 yılı İstanbul doğumludur. İlk öğrenimini Osmaniye Atatürk İlkokulunda, orta öğrenimini sırasıyla Osmaniye Anadolu Lisesi ve Erzurum Fen Lisesinde okudu. Üniversite eğitimine 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yatay geçiş yapmıştır. 5 yıllık eğitimin sonunda 2007 yılında diş hekimi unvanını almış ve aynı yıl yapılan doktora sınavında başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Ağız Diş Çene Hastalıkları Bilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimi boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası kongrede katılımcı olmuş, bilimsel makaleler ve posterler yayınlamıştır. 2011 yılında Finlandiya Okulu Üniversitesi Oral ve Maksillofasial Cerrahi ABD’ da Doku mühendisliği, nadir görülen Odontojenik enfeksiyonlar ve Distraksiyon Osteogenezi konularında eğitim almıştır. 2011 yılı sonunda Doktora eğitimini tamamlayarak Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi dalında uzman doktor olmuştur. Doktora eğitiminin ardından 2012 yılında Çene Cerrahisi Uzmanı olarak Tatvan Askeri Hastanesinde vatani görevini yapmıştır. Dr. Öztürk American Medical Association’’, ‘’Med Oral Patol Oral Cir Bucal’’, ‘’Norsk Oralmedisinsk Selskap’’ aktif üyesidir.

Mesleki ilgi alanları; Oral implantoloji, Oral prekanseröz lezyonlar ve oral kanserler, Ağız hastalıklarıdır. Yüzme, bisiklet ve triathlon sporlarıyla ilgilenmektedir ve ilgili branşlarda lisans sahibidir. Dr. Özgür Öztürk oral implantoloji alanında çok sayıda vaka, invaziv operasyon ve komplikasyon tecrübesine sahiptir.

 

 

Dr. Özgür ÖZTÜRK
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ UZMANI

Doktor Hakkında

1988 yılı Edirne doğumludur. İlk öğrenimini Babaeski Cumhuriyet İlköğretim okulunda, lise öğrenimini Edirne Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlamıştır. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine girmiştir. 2010-2011 yıllarında eğitimini Finlandiya Oulu Üniversitesinde sürdürmüş olup, doktora sınavında başarılı olarak 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimi süresince yayınlanmış uluslararası-ulusal makale ve posterleri bulunmaktadır, çalışmalarına aynı fakültede devam etmektedir.

Mesleki ilgi alanları; Estetik Diş Hekimliği, Tam Seramik Uygulamaları, İmplantüstü Protetik Tedaviler ve Temporamandibular Rahatsızlıklardır.

Dr. Gizem Nur ÖZTÜRK
PROTEZ UZMANI

Doktor Hakkında

1987 yılı Eskişehir doğumlu. 2001-2005 Adnan Menderes Anadolu Lisesi 2005-2010 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- Lisans eğitimi 2010-2013 Genel Diş Hekimliği 2013-2016 Bülent Ecevit Üniversitesi Periodontoloji Bölümü – Uzmanlık Eğitimi

Mesleki İlgi alanları: Mukogingival cerrahi İmplant uygulamaları

Dr. Elif Nihan ATALAY
PERİODONTOLOJİ UZMANI ( DİŞ ETİ HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ)

Doktor Hakkında

1988 Çorlu doğumludur. İstanbul üniversitesi 2011 diş hekimliği fakültesi mezunudur. 2013 yılında doktoraya başlamıştır. Çalışmalarına aynı fakültede devam etmektedir.

İlgi alanları; Estetik diş hekimliği,Temporamandibular eklem rahatsızlıklardır, İmplantüstü protetik tedaviler.

Dt. Ayfer ATAMER
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Doktor Hakkında

1993 yılı Ankara doğumludur. Lise öğrenimini Ankara Hasan Ali Yücal Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlanmıştır. 2011 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine girmiştir. Ayrıca Temel İmplantoloji Konulu Kurs ve Workshop, 4.Genç Edad Kış Sempozyumu, TDB 24.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi sertifikaları mevcuttur.

Mesleki ilgi alanları: Diş dolgusu, kök kanal tedavisi, diş temizliği ve parlatma, estetik restorasyon, pediatrik diş hekimliği.

Dt. Gizem HARMANKAYA
DİŞ HEKİMİ