Güler Yüzlü Diş Hekimliği

İmplant Nedir?

Günümüzdeki koruyucu hekimlik hizmetlerine ve her geçen gün biraz daha gelişmekte olan tıbbi olanaklara rağmen diş çürükleri ve periodontal hastalıklar nedeniyle oluşan diş kayıpları halen dünya popülasyonunun büyük bir yüzdesini etkilemektedir. Bu noktada implantoloji günümüzde diş hekimliğinde mükemmel bir tedavi alternatifi olarak kendisini kanıtlamıştır.

İmplant, canlı olmayan dokuların veya biyomateryallerin canlı organizmaya transferi ve içine gömülmesi anlamına gelir. İmplant genel tıp literatüründe, eksik bir organ veya dokunun yerini alan yapılar olarak tanımlanmaktadır. Diş hekimliğinde ise implantlar, kaybedilen dişlerin yerini alacak sabit veya hareketli protezlere desteklik sağlamak amacı ile kemik içine yerleştirilen biyolojik olarak uyumlu, biyofonksiyonel apareyler olarak tanımlanmaktadır.

implant

İmplant tedavisi

İmplant Tedavisinin Anahtarı: OSSEOİNTEGRASYON

Osseointegrasyon sağlıklı kemik ve yükü taşıyan implant arasında mikrsokobik düzeyde yapısal ve fonksiyonel birleşme olarak tanımlanmaktadır. Osseointegrasyon oral implantların başarısının en önemli kriterini oluşturmaktadır. Bu biyolojik olay moleküler seviyede cereyan etmektedir. Kemiğin implantın yapısını oluşturan titanyum partiküllerinin içine girmesiyle oluşan, kemik dokusu ile implant yüzeyi arasındaki bağlantıyı ifade eder.

Osseointegrasyonu Etkileyen Faktörler

1.  İmplant materyalinin biyolojik uygunluğu ve biyointegrasyon.

2. İmplant yüzeyi.

3. Cerrahi tekniğin kemiğin durumuna göre planlanması.

4. İmplant yüzeyüne gelen yükler.

implant-2

İmplant Uygulaması Öncesinde;

Hasta Seçimi 

Başarı için hasta seçimi çok önemli bir faktördür. İmplant hastalarının psikolojik ve fiziksel yönden implant tedavisi için hazırlanması gerekmektedir. İmplant cerrahisi için kontraendikasyon teşkil eden hastalık durumlarında ve psikolojik yönden tedaviyi tamamlaması zor olan hastalarda implant uygulanmamalıdır. Tedaviye başlamadan karşılaşılabilecek tüm komplikasyonlar, estetik ve fonksiyonel kaygılar hastaya bildirilmelidir.

Planlama

Tam ve parisyel dişsiz ağızlarda uygulama öncesi planlama başarının en önemli faktörlerindendir. Planlamada hastanın beklentileri dikkate alınmalı ve mevcut kemik durumunun sağlayabileceği protez imkanları hastaya anlatılmalıdır. Standart implantplanlamasının dışında her vakanın kendine özel zorlukları ve hassasiyetleri olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Planlama esnasında:

– Kapsamlı bir anamnez alınmalı,
– Kapsamlı bir ağız içi muayenesi yapılmalı,
– Çeneler kapalı konumdayken interokluzal mesafe kontrol edilmeli,
– Hastanın fiziksel durumu göz önünde bulundurulmalı,
– Uygulama bölgesinin radyografik incelemeleri yapılmalı,
– Uygulama sonrası sonuçlar öngörülmeye çalışılmalıdır.

İmplantta BAŞARI ve BAŞARISIZLIK

İmplant tedavisinde başarı ve başarısızlığı belirleyen faktörler hasta, hekim ve implant sistemi olarak değerlendirilmelidir. Başarı bu üç faktöre bağlıdır. Yeterince pratik yapmamış ellerde en iyi implant sistemi bile başarısız olabilir. Başarı üçgeninin herhangi bir parçasının yetersiz olması klinik sonuçları olumsuz olarak etkiler.